31. Dezember 2023

31. Dezember 2023

30. Dezember 2023


29. Dezember 2023

Weihnachten 202326. Dezember 2023

Steinunn’s Bjartur Nóison, Steinunn’s Bjarki Nóison
& Steinunn’s Bjarmi Nóison with Bjarki’s people


26. Dezember 2023

Steinunn’s Bjartur is looking for his loving people

 

26. Dezember 2023

25. Dezember 2023

Some pics of Steinunn’s Ymur aka Flóki

25. Dezember 2023

24. Dezember 2023